April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Latvia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Latvia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Latvia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Lãnh Sự Quán Latvia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Latvia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Latvia in Hanoi city Address : 6th Floor, Thu Do Building, 72 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam. Working hours : Mon – Fri.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Latvia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Latvia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Remember that the information you will provide during the application of your e-visa will be the basis of your e-visa’s approval. It will be screened using the country’s high-tech security database and will identify any security threat.