Nếu đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức vào website, nhưng sau đó website bị thu hồi. Bạn có nghĩ đến tình huống đó chưa? Hẳn chúng ta còn nhớ, website haivl.

Can Tho City Education and Training Department of Can Tho City Address : 39 Ba Thang Hai Street, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City Phone : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.

Education and Training Department of Yen Bai Province Address : 1141 Yen Ninh Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 485 Fax : (0216) 3885 303 Email : sgddt@yenbai.edu.

Education and Training Department of Vinh Phuc Province Address : 539 Me Linh Street, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province Phone : (0211) 3862 570 Fax : (0211) 3862 581 Email : sogddt@vinhphuc.gov.

Education and Training Department of Vinh Long Province Address : 24 Ba Thang Hai Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3822 341| 3836 006 Fax : (0270) 3823 709 Email : vanphong@vinhlong.edu.

Education and Training Department of Tuyen Quang Province Address : 314 Tan Trao Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3822 344 Fax : (0207) 3823 440 Email : vanphong.sotuyenquang@moet.

Education and Training Department of Tra Vinh Province Address : 14 Muoi Chin Thang Nam Street, Group 2, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3862 330 | 3867 538 Fax : N/A Email : vanphongso@sgdtravinh.edu.

Education and Training Department of Tien Giang Province Address : 397 Hung Vuong Street, Dao Thanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province Phone : (0273) 3872 603 | 3872 222 | 3885 373 Fax : N/A Email: banbientap@tiengiang.edu.

Education and Training Department of Thua Thien Hue Province Address : 22 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3823 057 Fax : (0234) 3820 942 Email : sgddt@hue.edu.

Education and Training Department of Thanh Hoa Province Address : 02 Ha Van Mao Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

1 2 3 4 5 6 7 ...