It was around the end of January when Vietnam decided to stop issuing visas for Chinese tourists. This decision was made in an effort to curb the spread of Covid 19, which is believed to have originated in China.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng.

We would like to inform there is NO Embassy of China in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate General of China in Da Nang City instead ? Also, here is the Embassy of China in Hanoi and Consulate of China in Ho Chi Minh City (HCMC) in case you are interested in.

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Lô 4-8 đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

Consulate General of China in Da Nang City Address : Lot 4-8 Tran Trong Khiem Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam Phone : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of China in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of China in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of China in

Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện

Embassy of China in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is no Embassy of China in Ho Chi Minh city (HCMC) Do you want to find the Embassy of

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 175 đường Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 14:30 – 17:30 Điện

1 2 3 4 5 6 7 ...