In an attempt to contain the spread of Covid 19, Vietnam has decided to suspend visa issuance to foreign visitors from March 2020. The move comes after the World Health Organization has declared the outbreak a pandemic.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of India in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of India in Hanoi or Consulate of India in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of India in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ấn

Consulate of India in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of India in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of India in Hanoi or Consulate of India in Ho

Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of India in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of India in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of India in

Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện

Embassy of India in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of India in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Biệt thự Orchid 14, khu biệt thự cao cấp An Phú, số 36 đường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 –

1 2 3 4 5 6 7