Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of United States of America (USA) in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of United States of America in Hanoi or Consulate of United States of America in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of United States of America (USA) in Da Nang

Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại

Consulate of United States of America (USA) in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of United States of America (USA) in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy

Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of United States of America (USA) in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of United States of America (USA) in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to

Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành

Embassy of United States of America (USA) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of United States of America (USA) in Ho Chi Minh

Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 04 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều Điện thoại : (028) 3520 4200 Fax : (028) 3520

Consulate General of United States of America in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 04 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

1 2 3