Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt

There is NO Embassy of Zambia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Zambia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Zambia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Zambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia

Consulate of Zambia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Zambia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Zambia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Zambia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Zambia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Zambia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Zambia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Zambia in

Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Zambia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Zambia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Zambia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Zambia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Zambia in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Zambia in

1 2