April 26, 2021
Blog

Consulate of Zambia in Hanoi, Vietnam

Consulate of Zambia in Hanoi City, Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

Do you want to find contact information of the Consulate of Zambia in Hanoi capital of Vietnam ?

We would like to inform there is NO Consulate of Zambia in Hanoi capital of Vietnam

Embassy of Zambia is concurrent accredited to Vietnam : Embassy of Zambia in Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Zambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.