Get the Best Quality Service from the Vietnamese Consulate in Kampala Today!

Are you seeking information about Vietnam’s travel, business, and investment opportunities? Are you a Vietnamese citizen seeking passport renewal or other notary services? The Vietnamese Consulate in Kampala is the perfect destination for you. Located at Plot 9 Portal Avenue, Kampala, the Vietnamese Consulate offers services to those who need them.

Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Uganda tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt

There is NO Embassy of Uganda in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Uganda in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Uganda tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uganda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Uganda

Consulate of Uganda in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Uganda in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Uganda in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Uganda tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uganda tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Uganda in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Uganda in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Uganda in

Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Uganda in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Uganda in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Uganda tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uganda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

1 2