April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Angola tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Angola tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Angola hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Angola tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Angola
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Would you please find below  for the information of the Embassy of Angola in Hanoi: Embassy of Angola in Hanoi Chancery of the Embassy : 3 Vạn Bảo street, Liễu Giai ward, Hoàn Kiếm district, Hà Nội city, Vietnam Working hours : Mon – Thur : 09.00 hrs – 16.

Citizens of Angola are required to have a visa to enter Vietnam. Please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.