September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Hòa Bình

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Hòa Bình trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội

Chi cục Hải quan Hòa Bình

  • Địa chỉ : Km36, quốc lộ 6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
  • Điện thoại : (0218) 3906 336
  • Fax : (0218) 3906 335
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/5t6DpUefPd4qPxfB8
TAGS Hải Quan