September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải Quan Tuyên Quang

Hiện tại, chỉ có Chi Cục Hải Quan Tuyên Quang trực thuộc Cục hải quan Hà Giang

Chi Cục Hải Quan Tuyên Quang

  • Mã Chi cục HQ Tuyên Quang : 10BI
  • Địa chỉ : đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
  • Fax : (0207) 3813 368
  • Email : tuyenquanghqhg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/AT7Pt49g9gTquk7r9
TAGS Hải Quan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế Điện thoại : (0234) 3822 276 Fax : (0234) 3824 049 Website : http://huecustoms.gov.