September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

 • Địa chỉ : tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại : (0219) 3860 689
 • Fax : (0219) 3866 637
 • Website : https://hagiang.customs.gov.vn/
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/V4cdVkc5Br5TpjEv6

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc Tế Thanh Thủy

 • Mã Chi cục HQ CK Thanh Thủy : 10BB
 • Địa chỉ : thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại : (0219) 3882 104 | 3882 143
 • Fax : (0219) 3882 135
 • Email : thanhthuyhqhg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XwRQ7G8JvQGdMW8x8

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Săm Pun

 • Mã Chi cục HQ CK Săm Pun : 10BF
 • Địa chỉ : thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại : (0219) 3856 675
 • Fax : (0219) 3858 671
 • Email : sampunhqhg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/mU7V1w6abk2284cT9

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Xín Mần

 • Mã Chi cục HQ CK Xín Mần : 10BC
 • Địa chỉ : thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại : 0989 702 689
 • Email : xinmanhqhg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/1Jm1ArXbjRuUZDZ49

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Phó Bảng

 • Mã Chi cục HQ CK Phó Bảng : 10BD
 • Địa chỉ : thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại : (0219) 3859 559
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/MxzFsbg7GQv2Fy6p8

Chi Cục Hải Quan Tuyên Quang

 • Mã Chi cục HQ Tuyên Quang : 10BI
 • Địa chỉ : đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 • Fax : (0207) 3813 368
 • Email : tuyenquanghqhg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/AT7Pt49g9gTquk7r9
TAGS Hải Quan