September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Địa chỉ : số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
 • Điện thoại : (0234) 3822 276
 • Fax : (0234) 3824 049
 • Website : http://huecustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XxwZ6riuKH6gVm5o7

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt

 • Mã Chi cục HQ CK A Đớt : 33BA
 • Địa chỉ : thôn A Tin, xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại : (0234) 6267 799
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/N5peugqeLqhoCoHv6

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây : 33CF
 • Địa chỉ : thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại : (0234) 3872 619
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/PuDWEXTdXgdHkBFKA

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thuận An

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Thuận An : 33CC
 • Địa chỉ : thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại : (0234) 3866 112
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/NtRPqBvY7RDpmq7b6

Chi cục Hải quan Thủy An

 • Mã Chi cục HQ Thủy An : 33PD
 • Địa chỉ : KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại : (0234) 3810 481
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/wYiSdYQ8b9bN9Kot6
TAGS Hải Quan