June 25, 2024
Konkani

हांग्कांगच्या पर्यटकांक ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा: तुमकां कळपाक जाय तें सगळें

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम हें एकदम योग्य गंतव्य कित्याक

संवसारभरांतल्या पर्यटकांक व्हिएतनामाची लोकप्रियता वाडत आयल्या आनी ताका बरेंच कारण आसा. चीन, फ्रांस आनी हेर शेजारच्या देशांचो प्रभाव आशिल्लो हो गिरेस्त इतिहास आनी संस्कृतायेचो अभिमान बाळगपी देश. हें खाशेलें मिश्रण ताच्या वास्तुकला, जेवण आनी चालीरितींतल्यान दिसून येता आनी ताका लागून हें भोंवपाक एक आकर्शक गंतव्य थारता.

इतलेंच न्हय तर व्हिएतनाम शार उबदार आनी येवकार दिवपी लोकांखातीर वळखतात, ताका लागून तो पर्यटकांक सुरक्षीत आनी इश्टागत करपी देश आसा. थळावे लोक सदांच मजत करपाक तयार आसतात आनी भोंवडेकारांक आपली संस्कृताय सांगपाक तयार आसतात, जाका लागून हो अणभव आनीकय समृध्द जाता.

पूण घडये व्हिएतनामाक भेट दिवपाचें एक लोभोवपी कारण म्हणल्यार ताचो परवडपी जिणेचो खर्च. रावपाची सुवात ते जेवण ते येरादारी मेरेन सगळें वाजवी दर आशिल्ल्यान अर्थसंकल्पीय प्रवाशांचें हें एक आदर्श गंतव्य थारता.

तशेंच हालोंग खाडींतल्या चुनखडीच्या उंच फातरांच्या उंच फातरांतल्यान सापाच्या सुरम्य भाताच्या मळ्यांमेरेनच्या अदभूत सैमीक दृश्यांचोय ह्या देशाक आशीर्वाद आसा. आनी वर्सभर सुखद हवामान आशिल्ल्यान व्हिएतनामाक भेट दिवपाक केन्नाच वायट वेळ ना.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनामांत प्रवेश मेळोवपा खातीर प्रवेश व्हिसा जाय?

ताची ल्हानशी जाप म्हळ्यार होवूय. हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसा गरजेंतल्यान सुटका मेळना आनी तांणी देशांत वचचे पयलीं व्हिसा खातीर अर्ज करचो पडटा. पूण बरी खबर म्हळ्यार व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन सुरू जाल्ल्यान ही प्रक्रिया खूब सोपी जाल्या.

व्हिएतनामी दूतावास/वाणिज्य दूतावासांतल्यान पयस रावून हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज करूं येता?

होंय, हांग्कांगच्या पर्यटकांक आतां घरांतल्यान वा ऑफिसांतल्यान ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा खातीर अर्ज करपाक मेळटा. हाचो अर्थ आनीक लांब रांक वा दूतावास वा वाणिज्य दूतावासांत जायत्यो भोंवड्यो नात. तुमकां फकत इंटरनॅट जोडणी आनी ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया पुराय करपाक कांय मिण्टां जाय.

व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन, जाका व्हिएतनाम ई-व्हिसा अशेंय म्हण्टात, तो हांग्कांग सयत सगळ्या देशांतल्या आनी प्रदेशांतल्या पासपोर्ट धारकांक मेळटा. एकूच वा जायत्या नोंदींनी 90 दिसां मेरेन वैध आसता, जाका लागून पर्यटकांक ते प्रमाण प्रवासाची येवजण करपाची लवचीकता मेळटा.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन कितें फायदे?

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम ई-व्हिसा लोकप्रिय पर्याय करपी जायते फायदे आसात, ते अशे:

 1. सोपी अर्ज प्रक्रिया: व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया सोपी आसून ती कांय मिण्टांनी पुराय करूं येता. तुमकां फकत स्थिर इंटरनॅट जोडणी, वैध पासपोर्ट, आनी फारीकणी करपाक डेबिट/क्रेडीट कार्ड जाय.
 2. सोयी: ऑनलायन व्हिसा अर्जांतल्यान हांग्कांगच्या पर्यटकांक खंयच्याय वेळार आनी खंयच्याय सुवातेर सावन व्हिसा खातीर अर्ज करपाक मेळटा, व्हिएतनामी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासाक भेट दिवपाची गरज नासतना. खास करून पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपी वा व्यस्त वेळापत्रक आशिल्ल्यांक हें फायद्याचें.
 3. वेळ वाचवप: पारंपारीक व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया वेळ घेवपी आसूं येता आनी तातूंत लांब रांकांनी उबे रावप आसूं येता. व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन मेळ्ळ्यार ही पुराय प्रक्रिया कांय मिण्टांनी पुराय करूं येता, जाका लागून हांग्कांगच्या पर्यटकांक मोलादीक वेळ वाचता.
 4. दस्तावेज सादर करपाची गरज ना: पारंपारीक व्हिसा अर्ज प्रक्रिये परस वेगळे तरेन, जंय अर्जदारांक वेगवेगळे दस्तावेज सादर करचे पडटात, व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन फकत अर्जदाराच्या पासपोर्टाची स्कॅन केल्ली प्रत जाय पडटा. हाका लागून ही प्रक्रिया त्रासमुक्त आनी उणी गुंतागुंतीची जाता.
 5. वैधताय आनी लवचीकता: व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन 90 दिसां मेरेन वैध आसता आनी तातूंत एकूच वा जायतीं नोंदी आसतात, जाका लागून हांग्कांगच्या पर्यटकांक वैधताय काळा भितर जायते फावट व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरपाची लवचीकता मेळटा. व्हिएतनाम भोंवडे वेळार हेर शेजारच्या देशांक भेट दिवपाची येवजण आशिल्ल्यां खातीर हें एकदम योग्य.
 6. जायते प्रवेश बिंदू: 13 विमानतळ, 16 जमनीवयले शिमेचे गेट आनी 13 दर्याचे शिमेचे गेट आसात, जाका लागून व्हिएतनाम ई-व्हिसा धारकांक सोयीस्करपणान देशांत भितर सरपाक आनी भायर सरपाक मेळटा. हाका लागून हांग्कांगच्या पर्यटकांक तांच्या प्रवास येवजणेचेर आदारून आपलो पसंतीचो प्रवेश बिंदू वेंचपाचो पर्याय मेळटा.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक अधिकृत व्हिएतनाम व्हिसा शुल्क

हांग्कांगच्या पर्यटकांक अधिकृत व्हिएतनाम व्हिसा शुल्क सरकारी संकेतथळार मेळटा. 30 दिसां मेरेन वैध आशिल्ल्या एकाच प्रवेश व्हिसा खातीर शुल्क 25 अमेरिकी डॉलर आसा. हाचो अर्थ एक फावट व्हिएतनामांत प्रवेश करून चडांत चड 30 दीस रावपाक मेळटा. मल्टीपल एंट्री व्हिसा खातीर, जो 30 दिसां मेरेनय वैध आसा, शुल्क 50 अमेरिकी डॉलर आसा. हो पर्याय तुमकां 30 दिसांच्या काळा भितर जायते फावट व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरपाक परवानगी दिता.

तुमी व्हिएतनामांत चड काळ रावपाची येवजण केल्यार, तुमी 90 दिसां मेरेन वैध एकेच प्रवेश व्हिसा निवडूंक शकतात, जाचोय खर्च 25 अमेरिकी डॉलर आसा. ह्या व्हिसा वरवीं एकदां व्हिएतनामांत प्रवेश मेळटा आनी चडांत चड 90 दीस रावपाक मेळटा. 90 दिसां मेरेन वैध आशिल्ल्या मल्टीपल एंट्री व्हिसा खातीर शुल्क 50 अमेरिकी डॉलर आसा. ह्या व्हिसा वरवीं 90 दिसांच्या काळांत जायते फावट व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरूं येता.

हे शुल्क बदलूं येतात हें लक्षांत घेवप म्हत्वाचें, देखून तुमचो व्हिसा अर्ज सादर करचे पयलीं सद्याचे दर सदांच तपासप सल्ला दितात.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक सिंगल एंट्री आनी मल्टीपल एंट्री व्हिसा समजून घेवप

आतां आमी व्हिसा शुल्क भरून काडल्या उपरांत हांग्कांगच्या पर्यटकांक मेळपी वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हिसां विशीं खोलायेन पळोवया. आदीं सांगिल्ले प्रमाण एकेच प्रवेश व्हिसा वरवीं एकदां व्हिएतनामांत प्रवेश मेळटा आनी कांय काळ रावपाक मेळटा. फकत एक फावट वा थोड्याच काळा खातीर व्हिएतनामाक भेट दिवपाची येवजण आशिल्ल्या पर्यटकांक हो एक लोकप्रिय पर्याय आसा.

दुसरे वटेन, मल्टीपल एंट्री व्हिसा वरवीं थारायिल्ल्या काळा भितर जायते फावट व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरपाक मेळटा. शेजारच्या देशांनी वचपाची येवजण आशिल्ल्या आनी व्हिएतनामांत परत येवपाची लवचीकता जाय आशिल्ल्या पर्यटकांक हो एक बरो पर्याय. तशेंच वेवसायीक प्रवाशांचेरय उपेगी पडटा, जांकां व्हिएतनामाक वारंवार भोंवडी करची पडूं येता.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक परताव्याचें धोरण

तुमचो व्हिसा अर्ज नाका म्हणिल्ल्या दुर्दैवी घडणुकेंत हांग्कांगच्या पर्यटकांक परताव्याचें धोरण ना. व्हिसा शुल्क खंयचेय परिस्थितींत परत करपाक मेळना, नाका म्हणपाचें कारण कितेंय आसूं. हाका लागून गरजेचे सगळे दस्तावेज आनी म्हायती अचूक आनी वेळार दिल्या हाची खात्री करप म्हत्वाचें.

व्हिसा एजंट वरवीं अर्ज करप

उल्लेख करपासारकें म्हणल्यार व्हिसा एजंट वरवीं अर्ज करपाक निवडल्यार व्हिसा शुल्क चड आसूं येता. कारण एजंट अधिकृत व्हिसा शुल्का वयल्यान सेवा शुल्क घेवंक शकता. पूण व्हिसा एजंट वापरल्यार तुमचो वेळ आनी यत्न वाचूंक शकतात कारण ते तुमचे खातीर अर्ज प्रक्रिया हाताळटले. फकत कसलीच अतिरिक्त शुल्क वा कळाव टाळपा खातीर नामनेचो आनी विस्वासांत घेवपा सारको एजंट निवडपाची खात्री करात.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन: सरकारी वेबसायट विरुद्ध विस्वासांत घेवपा सारके एजंट

ऑनलायन व्हिसा सेवा वाडिल्ल्यान ही प्रक्रिया चड सोयीची आनी कार्यक्षम जाल्या. पूण प्रस्न उरता, हांग्कांगच्या पर्यटकांक खंयचो पर्याय सगळ्यांत बरो – सरकारी संकेतथळ वा विस्वासांत घेवपा सारके एजंट?

तुमकां माहिती आशिल्लो निर्णय घेवपाक मदत करपाक, दरेका पर्याया खातीर फायदे आनी वायटांची वळेरी हांगा दिल्या:

1. सरकारी वेबसायट: १.

 • उणी शुल्क: सरकारी संकेतथळार व्हिसा अर्ज करपा खातीर उण्या शुल्काची वेवस्था आसा, जाका लागून तो चड अर्थसंकल्पीय पर्याय थारता.
 • स्वता करप: सरकारी संकेतथळा वरवीं व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया स्वता पुराय करची पडटा. खास करून पयलेच खेपे व्हिएतनामांत वचपी लोकांक हें वेळ घेवपी आनी गोंदळाचेंच आसूं येता.
 • आदार ना: सरकारी संकेतथळ व्हिसा अर्जदारांक कसलोच आदार दिना. तुमकां कसलेय प्रस्न आसल्यार वा कसलेय प्रस्न पडल्यार तुमकां स्वताच्या हातान तातूंतल्यान वचचें पडटलें.

2. विस्वासांत घेवपासारके एजंट: १.

 • चड शुल्क: विस्वासांत घेवपासारके एजंट आपल्या सेवां खातीर चड शुल्क घेतात, पूण तांणी दिल्ल्या फायद्यांक लागून हें चड करून न्याय्य थारता.
 • तज्ञताय: उद्देगांत जायत्या वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यान, तुमच्या व्हिसा अर्जांत मान्यताय मेळ्ळ्या आनी वेळार पावोवपाची खात्री करपा खातीर विस्वासांत घेवपा सारके एजंटांक तज्ञताय आनी गिन्यान आसता.
 • आदार: विस्वासांत घेवपासारके एजंट वापरपाचो एक व्हडलो फायदो म्हणल्यार तांणी दिवपी आदार. खंयच्याय प्रस्नांक बेगोबेग जाप दिवपाक वा व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रियेंत तुमकां मेळपी खंयच्याय समस्यांक मदत करपाक ते ऑनलायन उपलब्ध आसात.
 • बेगीन सेवा: तुमकां तुमच्या व्हिसाची बेगोबेग गरज आसल्यार, विस्वासांत घेवपा सारके एजंटांक तुमचो अर्ज बेगीन करपाचो पर्याय आसा, जाका लागून तुमकां तुमचो व्हिसा वेळार मेळटा हाची खात्री जाता.
 • पावतकच मदत: विस्वासांत घेवपासारके एजंट इमिग्रेशन मंजुरी बेगीन करप आनी विमानतळार पिकअप आनी तुमच्या हॉटेलांत हस्तांतरण दिवप अशो अतिरिक्त सेवा दितात. व्हिएतनामांत पयलेच खेपे भेट दिवपी लोकांक हें खासा उपेगी थारूंक शकता.

तर, हांग्कांगच्या पर्यटकांनी व्हिएतनाम व्हिसा खातीर खंयचो पर्याय वेंचचो? निमाणें तें तुमच्या अर्थसंकल्पाचेर, वेळाचेर आनी व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रिये वांगडा सोयीच्या पातळेचेर आदारून आसता. तुमी कठीण अर्थसंकल्पाचेर आसल्यार आनी प्रक्रियेंतल्यान वचपाक फावो तो वेळ आसल्यार सरकारी संकेतथळ तुमकां बरो पर्याय आसूं येता. पूण, त्रासमुक्त अणभवाक चड शुल्क भरपाक तयार आसल्यार विस्वासांत घेवपा सारके एजंट होच मार्ग.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिसा मंजुरी मेळपाक कितलो वेळ लागता?

बरी खबर म्हळ्यार व्हिएतनाम व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया बेगीन आनी कार्यक्षम आसा. तुमच्या व्हिसाचेर प्रक्रिया जावपाक चड करून 3-5 कामाचे दीस लागतात. पूण चड हंगामांत ताका मात्सो चड वेळ लागूं येता. देखून, तुमच्या प्रवास येवजणेंत कसलोच कळाव जावचो न्हय म्हणून तुमच्या व्हिसा खातीर बऱ्याच आदीं अर्ज करपाची शिफारस करतात.

उपकार करून लक्षांत दवरात की तुमच्या व्हिसा अर्जाचेर प्रक्रिया जावपी व्हिएतनामाचें इमिग्रेशन शेनवार, आयतार, व्हिएतनाम लोकांच्या भौशीक सुरक्षा दळाचो पारंपारीक दीस (19 ऑगस्ट), आनी राष्ट्रीय सुटयेच्या दिसांनी काम करीना. हाचो अर्थ ह्या दिसांनी तुमी प्रवास करपाची येवजण करता जाल्यार तुमकां तुमच्या व्हिसा खातीर पयलीं अर्ज करचो पडटलो वा विस्वासांत घेवपा सारके एजंटाची सेवा वापरची पडटली.

व्हिएतनामांतलीं राश्ट्रीय सुटी खंयचीं जीं हांग्कांगच्या पर्यटकांनी लक्षांत घेवचीं?

तुमच्या व्हिसा खातीर अर्ज करतना कसलीच असुविधा टाळपा खातीर व्हिएतनामांतल्या राष्ट्रीय सुटयेची जाणविकाय आसप गरजेचें. व्हिएतनामांतल्या राष्ट्रीय सुटयेची तपासणी वळेरी सकयल दिल्या जी तुमी हांग्कांगचो पर्यटक म्हणून लक्षांत घेवंक जाय:

 1. नव्या वर्साचो दीस (जानेवारी 01)
 2. टेट सुटी (चंद्राच्या पंचांगाप्रमाण चड करून जानेवारी वा फेब्रुवारींत पडटा)
 3. हंग किंग्स यादस्तीक दीस (तिसऱ्या चंद्र म्हयन्याचो 10वो दीस)
 4. पुनर्एकीकरण दीस (30 एप्रिल)
 5. मजूर दीस (मे 01) .
 6. राश्ट्रीय दीस (02 सप्टेंबर)

ह्या सुटयेच्या दिसांनी व्हिएतनामाचें इमिग्रेशन व्हिसा अर्जांचेर प्रक्रिया करची ना. देखून ते प्रमाण प्रवासाची येवजण करप आनी कसलोच कळाव जावचो न्हय म्हणून व्हिसा खातीर आदींच अर्ज करप बरे.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनामाक तातडीचो व्हिसा कसो मेळटलो?

तुमकां धांवपळ आसल्यार आनी तुमचो व्हिएतनाम व्हिसा बेगोबेग घेवपाची गरज आसल्यार एजंट बेगीन सेवाय दितात. ह्यो सेवा अतिरिक्त शुल्का वांगडा येतात पूण निमाण्या खिणाक खंयच्याय व्हिसा प्रस्नांतल्यान तुमकां वाटावंक शकतात. व्हिएतनामाक तातडीचो व्हिसा मेळोवपाचे पर्याय हांगा दिल्यात:

 • त्याच दिसा व्हिसा: एजंट तुमच्या व्हिसा अर्जाचेर त्याच दिसा प्रक्रिया करूंक शकतात आनी फकत कांय वरां भितर ताका मान्यताय दिवंक शकतात. व्हिएतनामाक बेगोबेग प्रवास करपाची गरज आसल्यार हो आदर्श पर्याय.
 • 4 वरांचो व्हिसा: तुमकां मात्सो चड वेळ आसल्यार 4 वरांचो व्हिसा सेवा निवडूंक मेळटा. हाका लागून अर्ज सादर केल्या उपरांत 4 वरां भितर तुमकां तुमचो व्हिसा मेळूंक शकता.
 • 2 वरांचो व्हिसा: चडांत चड प्रकरणां खातीर एजंट 2 वरांचो व्हिसा सेवाय दितात. हो सगळ्यांत बेगीन पर्याय उपलब्ध आसा, आनी तुमचो अर्ज सादर केल्या उपरांत 2 वरां भितर तुमचो व्हिसा मान्य जातलो.

हांग्कांगच्या पर्यटकांनी व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज करपाक कितें तयारी करची?

व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज करपा खातीर हांग्कांगच्या पर्यटकांनी फुडले कागदपत्र तयार करचे पडटात:

 • 6 म्हयन्यांची वैधताय आनी 2 रितीं पानां आशिल्लो पासपोर्ट: हेर खंयच्याय व्हिसा अर्ज प्रमाण, व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज करपी हांग्कांगच्या पर्यटकांक वैध पासपोर्ट गरजेचो आसा. पासपोर्टाची वैधताय तुमच्या व्हिएतनामांत प्रवेश करपाचो हेतू आशिल्ल्या तारखे सावन उण्यांत उणी 6 म्हयने आसपाक जाय.
 • पासपोर्टाची म्हायती: हांग्कांगच्या पर्यटकांक आपले पासपोर्टाची म्हायती जशी नांव, लिंग, जल्म तारीख, जल्म जागो, पासपोर्ट क्रमांक, आनी राश्ट्रीयताय दिवची पडटली. दिल्ले सगळे म्हायती अचूक आसात आनी तुमच्या पासपोर्टाचेर आशिल्ले म्हायती कडेन जुळटा हाची खात्री करप गरजेचें आसा.
 • ई-मेल पत्तो: हांग्कांगच्या पर्यटकांक तांचो व्हिसा पुष्टी मेळोवपा खातीर वैध ई-मेल पत्तो दिवचो पडटलो. तुमच्या व्हिएतनाम ई-व्हिसा संबंदीत फुडल्या खंयच्याय पत्रवेव्हारा खातीरय हो ई-मेल पत्तो वापरतले.
 • वैध क्रेडीट/डेबिट कार्ड वा पेपॅल खातें: हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिसा प्रक्रिया शुल्क भरपा खातीर वैध क्रेडीट/डेबिट कार्ड वा पेपॅल खातें आसचें पडटलें. फारीकणी करपाचो आनी खरेदीदारांक राखण दिवपाचो हो सुरक्षीत आनी सोयीचो मार्ग.
 • व्हिएतनामांतलो तात्पुरतो पत्तो: हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनामांतलो तात्पुरतो पत्तो दिवचो पडटलो, जसो तांचे नियोजीत हॉटेल वा रावपाची सुवात. हो पत्तो प्रशासकीय उद्देशां खातीर वापरतले आनी तो देशांत आसपाक जाय.
 • भेटीचो हेतू: हांग्कांगच्या पर्यटकांक आपलो भेटीचो हेतू सांगचो पडटलो, मागीर तो पर्यटन, काम, वेवसाय वा अभ्यासा खातीर आसूं. पर्यटन सोडून हेर उद्देशां खातीर तुमच्या भेटीचो हेतू सिध्द करपा खातीर अतिरिक्त दस्तावेजांची गरज आसूं येता हें लक्षांत घेवप गरजेचें.
 • प्रवेश आनी भायर सरपाची तारखा: हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरपाची नियोजीत तारखां दिवचीं पडटलीं. व्हिएतनामांत रावपाच्या पुराय काळा खातीर तुमचो व्हिसा वैध आसा हाची खात्री करप म्हत्वाचें.
 • हेतू आशिल्ले प्रवेश आनी भायर सरपाचे बिंदू/विमानतळ: हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनामांतले प्रवेश आनी निर्गमन बिंदू वा विमानतळ जे वापरपाची येवजण आसात ते स्पश्ट करचे पडटले. विमानतळ सोडल्यार तुमच्या ई-व्हिसाचेर नोंद जाल्ल्या बंदरा वरवीं व्हिएतनामांत प्रवेश करचो पडटलो हें लक्षांत घेवप गरजेचें.
 • सद्याचो वेवसाय: हांग्कांगच्या पर्यटकांक कंपनीचें नांव, पत्तो आनी फोन क्रमांक सयत सद्याच्या वेवसायाची म्हायती दिवची पडटली. तुमची रोजगार स्थिती आनी भेटीचो हेतू तपासपा खातीर ही म्हायती गरजेची आसा.

व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज करपा खातीर हांग्कांगच्या पर्यटकांक कितें अपलोड करपाची गरज आसा?

व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाक, तुमकां दोन दस्तावेज अपलोड करचे पडटले: तुमच्या पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत आनी हालींचो पोर्ट्रेट फोटो. तुमची वळख तपासपाक आनी व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया सुगम सुनिश्चीत करपाक हे दस्तावेज म्हत्वाचे आसात.

पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत करपा खातीर गरजां:

तुमच्या पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत हो व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज करपा खातीर गरजेचो सगळ्यांत म्हत्वाचो दस्तावेज आसा. तुमच्या व्हिसा अर्जांत दिल्ले म्हायतीची खात्री करपाक ताचो वापर जाता. तुमच्या पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत खातीर विशिश्ट गरजां हांगा दिल्यांत:

 1. तो स्पश्ट, वाचपासारको आनी पुराय पानांचो स्कॅन आसूंक जाय.
 2. पानाचेर आशिल्लो फोटो धूसर वा विकृत आसूंक फावना.
 3. तातूंत तुमचो वैयक्तीक तपशील, जशे की तुमचें नांव, जल्म तारीख, आनी पासपोर्ट क्रमांक आसपावपाक जाय.
 4. पानाच्या सकयल आयसीएओचीं ओळीं दिसपाक जाय.
 5. फायल स्वरूप पीडीएफ, जेपीईजी, वा जेपीजींत आसपाक जाय, सोंपें सादर करपा खातीर.

तुमच्या व्हिसा अर्जांत कसलोच कळाव वा न्हयकार टाळपा खातीर तुमचें पासपोर्ट डेटा पान ह्यो सगळ्यो गरजां पुराय करता हाची खात्री करप म्हत्वाचें.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक पोर्ट्रेट फोटोची गरज:

व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज करपा खातीर जाय आशिल्लो दुसरो दस्तावेज म्हळ्यार हालींच्या काळांतलो पोर्ट्रेट फोटो. हो फोटो तुमची वळख तपासपा खातीर वापरतात आनी तुमच्या पासपोर्टांतल्या मनशा कडेन जुळपाक जाय. पोर्ट्रेट फोटो खातीर खाशेल्यो गरजां हांगा दिल्यांत:

 1. तो पासपोर्ट आकाराचो फोटो (4x6cm) आसूंक जाय.
 2. फाटल्या स म्हयन्यां भितर फोटो काडचो.
 3. तुमी सरळ कॅमेऱ्या कडेन पळयत आसूंक जाय.
 4. तुमी चश्मे वा तोंड व्यापून दवरपी खंयचेंय तकलेचें वस्त्र घालूंक फावना.
 5. पार्श्वभूंय धवी वा ऑफ-व्हाइट आसूंक जाय.
 6. फोटो रंगीत आसपाक जाय आनी कातीचो रंग स्पश्ट आनी सैमीक आसपाक जाय.
 7. फायल स्वरूप JPEG, JPG, वा PNG आसपाक जाय.

तुमचो फोटो मान्य आसा आनी तुमच्या व्हिसा अर्जाचेर कसलेच प्रस्न नासतना प्रक्रिया जाता हाची खात्री करपा खातीर ह्यो गरजां पाळच्यो.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा खातीर अर्ज कसो करचो?

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज करपाची प्रक्रिया सोपी आसा आनी ती कांय सोप्या पांवड्यानी पुराय करूं येता:

 • पांवडो 1: व्हिएतनाम ई-व्हिसा अर्ज करपा खातीर अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची आनी “आतां अर्ज करचो” बटणाचेर क्लिक करचो.
 • पांवडो 2: तुमचो पासपोर्टाचो तपशील, भेटीचो हेतू, आनी प्रवेश आनी भायर सरपाची हेतू आशिल्लीं तारखां सयत गरजेची सगळी म्हायती अचूकपणान भरची.
 • पांवडो 3: तुमच्या पासपोर्टाच्या बायो पानाची डिजिटल प्रत आनी हालींच पासपोर्ट आकाराचो फोटो अपलोड करचो.
 • पांवडो 4: वैध क्रेडीट/डेबिट कार्ड वा पेपॅल खातें वापरून व्हिसा प्रक्रिया शुल्का खातीर फारीकणी करात.
 • पांवडो 5: तुमचो अर्ज सादर केल्या उपरांत, तुमकां संदर्भ कोड आशिल्लो पुष्टीकरण ई-मेल मेळटलो.
 • पांवडो 6: व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर प्रक्रिया वेळ चड करून 3-5 वेवसायीक दीस आसता. तुमचो व्हिसा मान्य जातकच तुमकां तुमचो ई-व्हिसा डाउनलोड करपाची लिंक मेळटली.
 • पांवडो 7: तुमचो ई-व्हिसा छापून काडचो आनी व्हिएतनामाक वतना तो आपल्या वांगडा व्हरचो.

उपकार करून लक्षांत दवरात की हांग्कांगच्या पर्यटकांक विमानतळ सोडल्यार तांणी अर्जांत नोंद केल्ल्या बंदरा वरवीं व्हिएतनामांत प्रवेश करचो पडटा. तुमकां वेगळ्या बंदरा वरवीं व्हिएतनामांत प्रवेश करपाची आसल्यार तुमकां नव्या ई-व्हिसा खातीर अर्ज करचो पडटलो.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनाम ई-व्हिसा स्थिती कशी तपासची?

एकदां तुमी व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर यशस्वीपणान अर्ज केल्या उपरांत, तुमी व्हिएतनाम इमिग्रेशन खात्याची अधिकृत संकेतथळ वापरून ताची स्थिती तपासूंक शकतात. तुमी कशें करूंक शकतात तें पळयात:

 1. व्हिएतनाम इमिग्रेशन खात्याच्या संकेतथळाक भेट दिवची.
 2. “स्थिती तपासात” हाचेर क्लिक करात.
 3. तुमचो अर्ज कोड, ई-मेल, आनी जल्म तारीख घालात.
 4. “सोद” हाचेर क्लिक करात.

वेबसायटी तुमच्या व्हिसा अर्जाची सद्याची स्थिती दाखयतली, ती प्रक्रियांत आसूं, मान्यताय दिल्या वा नाका आसूं. तुमचो व्हिसा मान्य जाल्यार तुमी तो डाउनलोड करून व्हिएतनाम भोंवडे खातीर छापूं येता.

व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया समजून घेवप

टिप्स आनी युक्तींनी बुडचे पयलीं पयलीं हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया समजून घेवया. हांग्कांग पासपोर्ट धारक म्हूण तुमकां व्हिएतनामा खातीर व्हिसा खातीर अर्ज करपाचे दोन पर्याय आसात: दूतावासांतल्यान वा ऑनलायन. दूतावास पर्याय पारंपारीक आनी सोपो मार्ग दिसूं येता, पूण तो वेळ घेवपी आसूं येता आनी तुमकां शारिरीक रितीन जायते फावटीं दूतावासाक भेट दिवची पडूं येता. खास करून तुमचे कडेन व्यस्त वेळापत्रक आसल्यार हें एक त्रास जावंक शकता.

दुसरे वटेन व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज करप हो चड सोयीचो आनी कार्यक्षम पर्याय आसा. तुमकां फकत स्थिर इंटरनॅट जोडणी आनी ऑनलायन अर्ज भरपाक कांय मिण्टां जाय. पूण ऑनलायन व्हिसा अर्ज करपा खातीर लेगीत मान्यतायेची हमी ना हें लक्षांत घेवप गरजेचें. अधिकारी अजूनय तुमच्या अर्जाचें मुल्यांकन करतले आनी आपल्या नेम आनी कायद्याचेर आदारीत ताका मान्यताय दिवप वा नाका तें थारायतले.

हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिसा मंजुरी दर वाडोवपाच्यो टिपा

आतां तुमकां व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया समजल्या उपरांत तुमच्या अर्जाचे यशस्वी प्रमाण वाडोवंक शकतात अशा कांय टिपां विशीं चर्चा करया:

 1. पुराय आनी अचूक म्हायती दिवप: व्हिसा नाका म्हणपाचें सगळ्यांत चड प्रमाणांत कारण म्हणल्यार अर्ज फॉर्माचेर अपूर्ण वा चुकीची म्हायती. कसलेच विसंगती टाळपा खातीर फॉर्म सादर करचे पयलीं सगळी म्हायती दुप्पट तपासपाची खात्री करात.
 2. आदार दस्तावेज सादर करप: अर्ज फॉर्मा वांगडाच, तुमकां तुमचो पासपोर्ट, प्रवास प्रवास मार्गदर्शक तत्वां, आनी रावपाचो पुरावो अशे आदार दस्तावेज सादर करचे पडटले. तुमचो अर्ज घटमूट करपा खातीर गरजेचे सगळे कागदपत्र सादर करपाची खात्री करात.
 3. बेगीन अर्ज करचो: तुमच्या नियोजीत प्रवासाच्या तारखे आदीं उण्यांत उणें कांय सप्तकां आदीं तुमच्या व्हिसा खातीर अर्ज करप सदांच सल्ला दितात. हाका लागून तुमकां खंयच्योय चुको सुदारपाक वा गरज पडल्यार अतिरिक्त दस्तावेज दिवपाक फावो तो वेळ मेळटलो.
 4. वैध पासपोर्ट आसचो: तुमच्या पासपोर्टाची वैधताय व्हिएतनामांत प्रवेश केल्ल्या तारखे सावन उण्यांत उणी स म्हयने आसपाक जाय. तुमचो पासपोर्ट बेगीन सोंपता जाल्यार व्हिसा खातीर अर्ज करचे पयलीं ताचें नुतनीकरण करपाची खात्री करात.
 5. चड रावप टाळचें: हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिएतनामांत चडांत चड 90 दीस रावपाक मेळटा, तें तांणी वेंचून काडिल्ल्या व्हिसा प्रकाराचेर आदारून आसता. हो नेम पाळचो आनी चड रावप टाळचें, कारण फुडाराक व्हिसा मेळपाची शक्यताय ताचो परिणाम जावंक शकता.

त्रासमुक्त आनी हमी दिल्लें मान्यताय: विस्वासांत घेवपासारको व्हिसा एजंट घेवपाचे फायदे

तुमी धांवपळ करतात वा व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रियेची अपरिचित आसल्यार, विस्वासांत घेवपा सारको व्हिसा एजंट घेवप हो एक बुद्धीमान निर्णय जावंक शकता. ह्या एजंटांक व्हिसा अर्ज हाताळपाचें व्हडलें गिन्यान आनी अणभव आसा, आनी तांकां थळावे नेम आनी कायदे खबर आसात. तुमच्या व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्जांत विस्वासपात्र व्हिसा एजंट घेवपाचे कांय फायदे हांगा दिल्यात:

 1. सादी आनी सोपी प्रक्रिया: व्हिसा एजंट अर्ज प्रक्रियेची बरी जाणविकाय आशिल्ले आनी तातूंतल्यान तुमकां टप्प्या टप्प्यान मार्गदर्शन करूंक शकतात. अर्ज फॉर्म योग्य रितीन भरपाक ते तुमकां मदत करतले आनी गरजेचे सगळे कागदपत्र दिल्या हाची खात्री करतले.
 2. इश्टागत आदार: तुमच्या सगळ्या व्हिसा गरजे प्रमाण व्हिसा एजंट वैयक्तीक आनी इश्टागत आदार दितात. दरेका प्रवाशाची परिस्थिती वेगळी आसा हें तांकां समजता, आनी तुमच्या व्हिसा अर्जाचेर सगळ्यांत बरो उपाय सोदपा खातीर ते तुमचे वांगडा काम करतले.
 3. त्रासमुक्त अणभव: तुमच्या कुशीक व्हिसा एजंट आसल्यार तुमची व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया त्रासमुक्त आसतली हाची खात्री करूं येता. ते सगळे कागदपत्र हाताळटले आनी तुमचे वतीन संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क करतले, जाका लागून तुमचो वेळ आनी यत्न वाचतले.
 4. हमी दिल्लें मान्यताय: व्हिसा एजंटांक व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रियेची खोलायेन समजूत आसता, आनी मान्यताय मेळोवपाक कितें जाय तें तांकां खबर आसता. तांच्या तज्ञतेन आनी मार्गदर्शना वरवीं तुमचो व्हिसा 99.9% यशस्वी दरान मान्यताय मेळटलो असो विस्वास दवरूं येता.

व्हिसा मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत हांग्कांगच्या पर्यटकांक कितें करचें?

परबीं, तुमकां तुमच्या व्हिसाक मान्यताय मेळ्ळ्या! आतां, व्हिएतनामांत पावतकच त्रासमुक्त अणभव मेळोवपा खातीर फकत कांय गजाली करच्यो पडटल्यो.

 1. तुमचो व्हिसा दुप्पट तपासात: सगळी म्हायती बरोबर आसा हाची खात्री करपा खातीर तुमचो व्हिसा दुप्पट तपासप म्हत्वाचें. खंयच्योय चुको वा चुको तुमकां येतना म्हत्वाचे समस्या निर्माण करूंक शकतात. देखून, तुमचें नांव, पासपोर्ट क्रमांक, आनी व्हिसा काळ सगळे अचूक आसात हाची खात्री करात.
 2. तुमच्या व्हिसाची प्रत छापची: हांग्कांगचो पर्यटक म्हूण व्हिएतनामांत पावतकच तुमकां तुमच्या व्हिसाची प्रत दाखोवची पडटली. देखून तुमच्या व्हिसाची प्रत छापून भोंवतना सगळ्या वेळार ती तुमचे कडेन दवरप गरजेचें.
 3. विस्वासपात्र एजंटा कडेन संपर्क सादचो: सुटयेच्या दिसांनी तुमकां व्हिसा जाय जाल्यार, सल्लागार आनी कोट करपा खातीर विस्वासपात्र एजंटा कडेन संपर्क करप बरे. ते तुमकां व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रियेंत मदत करूंक शकतात आनी तुमकां गरजेची सगळी म्हायती आनी आदार दिवंक शकतात.

सरकारी संकेतथळा वरवीं व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज केल्ल्या हांग्कांगच्या पर्यटकांक पयले सुवातेर विचारिल्ले प्रस्न

हांग्कांगचो पर्यटक म्हूण तुमच्या व्हिएतनाम ई-व्हिसाक समस्या आयल्यार कितें करचें?

व्हिएतनामांत भोंवपाची येवजण करपी हांग्कांगच्या पर्यटकांनी सोयीस्कर ई-व्हिसा पद्दत आयकल्या आसतली, जी तांकां ऑनलायन व्हिसा खातीर अर्ज करपाक मेळटा आनी दूतावासांत वचपाचो त्रास टाळटा. पूण व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर सरकारी संकेतथळ वापरतना जायत्या जाणांक प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां. व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज केल्ल्या हांग्कांगच्या पर्यटकांक आमी सरकारी संकेतथळा वरवीं पयल्या क्रमांकाचेर विचारिल्ले प्रस्न सोडयतले.

1. म्हजी फ्लाइट बेगीन सुटता, पूण म्हज्या व्हिएतनाम ई-व्हिसा स्टेटसाचेर प्रक्रिया सुरू आसा. ताका धांवपळ करपाक वा बेगीन करपाक कसलीच सेवा आसा?

तुमची वचपाची तारीक लागीं पावतकच तुमच्या ई-व्हिसा स्थितीचेर अजूनय प्रक्रिया जाता तें पळोवप तंत्रिका तंत्राक त्रास दिवपी आसूं येता. हे परिस्थितींत, आदार मेळोवपा खातीर विस्वासपात्र एजंटा कडेन संपर्क करप वा info@vietnamimmigration.org कडेन ई-मेल करप बरे. तांकां तुमची अर्ज प्रक्रिया अतिरिक्त शुल्का खातीर बेगीन करपाक मेळूं येता, तुमच्या व्हिएतनाम प्रवासाक तुमचो ई-व्हिसा वेळार मेळटा हाची खात्री करून.

2. म्हज्या ई-व्हिसा अर्ज खातीर हांवें अवैध म्हायती दिल्या. ती दुरुस्त करपाक कसलीच सेवा आसा?

ऑनलायन फॉर्म भरतना चुको जावंक शकतात आनी हांग्कांगच्या पर्यटकांक व्हिसा अर्ज करपाची गजाल येता तेन्ना ताण येवंक शकता. तुमी तुमच्या ई-व्हिसा अर्जा खातीर चुकीची म्हायती दिल्या जाल्यार ती दुरुस्त करपा खातीर सरकारी संकेतथळार सेवा ना. पूण, तुमी आदार मेळोवपा खातीर विस्वासांत घेवपा सारके एजंटाक संपर्क करूंक शकतात वा info@vietnamimmigration.org हाचेर ई-मेल करूंक शकतात. उपकार करून लक्षांत दवरात की तुमची विनंती हाताळपा खातीर शुल्क आसूं येता.

3. म्हाका म्हजो ई-व्हिसा अर्ज संपादीत करपाचो आसा. ताका संपादीत करपाक कसलीच सेवा आसा?

अवैध म्हायती दुरुस्त करपा प्रमाण सरकारी संकेतथळ तुमचो ई-व्हिसा अर्ज संपादीत करपाची सेवा दिना. तुमच्या अर्जांत बदल करपाची गरज आसल्यार, मदती खातीर विस्वासपात्र एजंटाक संपर्क करप वा info@vietnamimmigration.org कडेन ई-मेल करप बरे. पूण, उपकार करून ही सेवा शुल्क घेवंक शकता हें लक्षांत दवरात.

4. ई-व्हिसा अर्जांत सांगिल्ल्या आगमन तारखे परस आदीं पावतलों. आगमनाची तारीख बदलपाची सेवा आसा?

तुमची प्रवास येवजण बदलल्यार आनी तुमच्या ई-व्हिसा अर्जांत सांगिल्ले तारखे परस वेगळ्या तारखेक तुमकां व्हिएतनामांत पावपाची गरज आसल्यार, तुमकां बदल करपाक मेळूं येतात. तशें करपाक, तुमी विस्वासांत घेवपा सारके एजंटाक संपर्क करूंक शकतात वा मदती खातीर info@vietnamimmigration.org हाचेर ई-मेल करूंक शकतात. तुमच्या ई-व्हिसाचेर येवपाची तारीक बदलपाक ते तुमकां मदत करूंक शकतात, तुमकां जाय आशिल्ल्या तारखेक व्हिएतनामांत प्रवेश मेळटलो हाची खात्री करून.

5. ई-व्हिसा अर्ज सोडून हेर वेगळ्या बंदरा वरवीं व्हिएतनामांत प्रवेश करतां. प्रवेश पोर्ट दुरुस्त करपाक खंयचीय सेवा आसा?

प्रवेशा वांगडा कसलेच प्रस्न येवचे न्हय म्हणून तुमच्या ई-व्हिसाचेर सांगिल्ल्या बंदरा वरवीं व्हिएतनामांत प्रवेश करप गरजेचें आसा. पूण, कांय कारणांक लागून तुमकां वेगळ्या बंदरा वरवीं प्रवेश करपाची गरज आसल्यार, तुमी मदती खातीर विस्वासांत घेवपा सारके एजंटाक वा info@vietnamimmigration.org कडेन ई-मेल करूंक शकतात. तुमच्या ई-व्हिसाचेर प्रवेश बंदरांत दुरुस्ती करपाक तांकां शुल्का खातीर मदत करपाक मेळूं येता.

6. सरकारी संकेतथळा वरवीं ई-व्हिसा अर्ज सादर केल्या उपरांत इन्फो दुरुस्त करपा खातीर कितें करचें?

तुमी तुमचो ई-व्हिसा अर्ज पयलींच सरकारी संकेतथळा वरवीं सादर केला आनी खंयचीय म्हायती दुरुस्त करपाची गरज आसल्यार, मदती खातीर विस्वासपात्र एजंटा कडेन संपर्क करप वा info@vietnamimmigration.org कडेन ई-मेल करप बरे. गरजेचे बदल करपाक ते तुमकां मदत करूंक शकतात, पूण उपकार करून लक्षांत दवरात की हे सेवे खातीर शुल्क आसूं येता.

निश्कर्श

हांग्कांगचो पर्यटक म्हूण व्हिएतनामांतली व्हिसा प्रक्रिया समजून घेवप आनी तुमच्या व्हिसा अर्जांत येसस्वी जावपाचें प्रमाण वाडोवपा खातीर गरजेचीं पावलां उबारप म्हत्वाचें. पूण त्रासमुक्त आनी हमी दिवपी मान्यताये खातीर विस्वासांत घेवपा सारको एजंट घेवपाची शिफारस करतात. हे एजंट सोपी अर्ज प्रक्रिया, इश्टागत आदार दितात आनी तांकां यशस्वी प्रमाण चड आसता. आनी तातडीन व्हिसा गरज आसल्यार, तुमकां वेळार व्हिएतनामाक वचूंक मेळचें हाची खात्री करपा खातीर ते बेगीन सेवाय दितात. देखून, व्हिसा प्रक्रिया तुमच्या प्रवास येवजणेंत आडखळ जावंक दिवची न्हय, आनी सुगम आनी ताण मुक्त अणभव मेळोवपा खातीर विस्वासपात्र एजंटाची मदत घेवची.

नोंद घेवची:

व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर सरकारी संकेतथळ हांग्कांगच्या पर्यटकांक चड आदार दिना, जांकां तांच्या ई-व्हिसा अर्जांत समस्या येतात. तुमकां बदल करपाची वा खंयचीय म्हायती दुरुस्त करपाची गरज आसल्यार विस्वासांत घेवपासारक्या एजंटा कडेन संपर्क करपाची वा मदती खातीर info@vietnamimmigration.org कडेन ई-मेल करपाची शिफारस केल्या. पूण, उपकार करून ह्या सेवां खातीर शुल्क आसूं येता हें लक्षांत दवरात. तशेंच खंयचेय प्रस्न टाळपा खातीर तुमच्या भोंवडेची आनी ई-व्हिसा अर्जाची जतनायेन येवजण करप सल्ला दितात.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

بۆچی ڤێتنام شوێنێکی تەواو و گونجاوە بۆ گەشتیارانی هۆنگ کۆنگ ڤێتنام لە هەموو جیهانەوە ناوبانگێکی زۆری لە نێو گەشتیارانی جیهاندا بەدەستهێناوە و هۆکارێکی باشیشی هەیە. وڵاتێکە شانازی بە مێژوو و کولتوورێکی دەوڵەمەندەوە دەکات، کە کاریگەرییەکانی چین و فەرەنسا و وڵاتانی دیکەی دراوسێی تێدایە.

Çima Viyetnam ji bo Tûrîstên Hong Kongese cîhek bêkêmasî ye Viyetnam di nav tûrîstên ji çar aliyên cîhanê de, û ji ber sedemek baş, populerbûna xwe bi dest xistiye. Ew welatek e ku xwedan dîrok û çandek dewlemend e, bi bandorên Çîn, Fransa û welatên din ên cîran.

베트남이 홍콩 관광객에게 완벽한 여행지인 이유 베트남은 전 세계 관광객들 사이에서 인기를 얻고 있으며 그럴 만한 이유가 있습니다. 중국, 프랑스 등 주변국의 영향을 받아 풍부한 역사와 문화를 자랑하는 나라입니다.

Kuki Vietnam ari ahantu heza kubakerarugendo ba Hong Kong Vietnam imaze kwamamara muri ba mukerarugendo baturutse impande zose z’isi, kandi kubwimpamvu. Ni igihugu kirata amateka n’umuco bikungahaye, bifite ingaruka zituruka mu Bushinwa, Ubufaransa, ndetse n’ibindi bihugu bituranye.

Неліктен Вьетнам Гонконгтік туристер үшін тамаша орын Вьетнам әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер арасында танымалдылыққа ие болды, бұл себепсіз. Бұл Қытай, Франция және басқа көршілес елдердің ықпалымен бай тарихы мен мәдениетімен мақтана алатын ел.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗೀಸ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಏಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಣವಾಗಿದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Napa Vietnam minangka Tujuan Sampurna kanggo Turis Hong Kong Vietnam wis entuk popularitas ing antarane turis saka kabeh ndonya, lan kanthi alasan sing apik. Iki minangka negara sing sugih sejarah lan budaya, kanthi pengaruh saka China, Prancis, lan negara-negara tangga liyane.