Thời gian làm việc: – Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00. – Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.

Working time: From Monday to Friday weekly: Morning: 07:30 – 11:30 Afternoon: 13:00 – 17:00 Department of Legalization, Consular Certification and Issuance of Diplomatic Passports, working from Monday to Saturday morning: Morning: 07:45 – 11:30 Afternoon: 13:15-16:45     Can Tho City Department of Foreign Affairs in Can Tho city Address : 27 Ngo Gia

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng : 07g30 – 11g30 Chiều : 13g00 – 17g00 Bộ phận Hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự và Cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ làm việc từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần: Sáng : 07g45 – 11g30

Afghanistan : Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Địa chỉ gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Afghanistan tại Bắc Kinh – Trung Quốc Albania : Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Can Tho city Can Tho city Center for Disease Control Address : 01 Ngô Đức Kế street, Tan An ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Phone : 02923822351 Fax: 02923753788 Email: ttksbt@cantho.gov.

Afghanistan : There is no embassy of Afghanistan in Hanoi. The nearest location from Vietnam : Embassy of Afghanistan in Beijing, China Albania : There is no embassy of Albania in Hanoi.

Afghanistan There is no Consulate of Afghanistan in Ho Chi Minh city Also, there is no Embassy of Afghanistan in Hanoi capital city of Vietnam. Ask : Where is the nearest location of Embassy of Afghanistan from Vietnam? Anser : Here is the nearest Embassy of Afghanistan from Vietnam : Embassy of Afghanistan in Beijing,

Hanoi city VNVC Truong Chinh: Address : 180 Truong Chinh street, Dong Da district, Hanoi Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.gl/maps/Tgp1ghLG2vqrupWR7 VNVC ICON 4 Cau Giay: Address : 03 Cau Giay, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi (next to University of Communications and Transport) Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

According the announcement from the Ministry of Health, there are totally 96 locations providing service of COVID-19 testing which are approved by the authority as below (update to 03 Feb 2021): English-Speaking COVID-19 Testing locations in Vietnam for Foreigners In the northern of Vietnam : 41 locations Hanoi city (17 Locations) 1. Viện Vệ sinh

1 2 3 4 5 6