April 18, 2021
embassy

Consulate of Bhutan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Bhutan in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would to inform there is no Consulate of Bhutan in Ho Chi Minh city

👉 Also, there is no Embassy of Bhutan in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Bhutan from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of Embassy of Bhutan from Vietnam : Embassy of Bhutan in Bangkok, Thailand.

TAGS Bhutan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bhutan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bhutan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Bhutan are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Bhutan please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Bhutan 🇧🇹. Options for citizens of Bhutan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.