April 18, 2021
embassy

Consulate of Bolivia in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Bolivia in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Bolivia in Ho Chi Minh city

👉 Also, there is no Embassy of Bolivia in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Bolivia from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of Embassy of Bolivia from Vietnam : Embassy of Bolivia in Beijing, China.

TAGS Bolivia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bolivia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Bolivia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Bolivia please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Bolivia 🇧🇴. Options for citizens of Bolivia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.