April 18, 2021
embassy

Consulate of Mali in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Mali in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Mali in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is no Embassy of Mali in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Mali from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Mali from Vietnam :  Embassy of Mali in Beijing, China.

TAGS Mali
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mali vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Mali are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Mali are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Mali 🇲🇱. Options for citizens of Mali getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.