April 18, 2021
embassy

Consulate of Mauritania in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Mauritania in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Mauritania in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is no Embassy of Mauritania in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Mauritania from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Mauritania from Vietnam : Embassy of Mauritania in Beijing, China.

TAGS Mauritania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mauritania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mauritania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Mauritania 🇲🇷. Options for citizens of Mauritania getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.