April 18, 2021
embassy

Consulate of Paraguay in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Paraguay in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Paraguay in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is no Embassy of Paraguay in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Paraguay from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Paraguay from Vietnam : Embassy of Paraguay in Tokyo, Japan.

TAGS Paraguay
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Paraguay Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Paraguay vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Paraguay 🇵🇾. Options for citizens of Paraguay getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.