April 19, 2021
embassy

Consulate of Tanzania in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Tanzania in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Tanzania in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is no Embassy of Tanzania in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Tanzania from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Tanzania from Vietnam : Embassy of Tanzania in Beijing, China.

TAGS Tanzania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tanzania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tanzania 🇹🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tanzania 🇹🇿 Address: Plot No. 11, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 P.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Address : Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam; Tanzania 🇹🇿 P.O.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tanzania 🇹🇿 Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Điện thoại: (+255) 222664535 Fax: (+255) 222664537 Email: : vnemb.tz@mofa.