May 5, 2021
Blog

Consulate of Uzbekistan in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Uzbekistan in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is NO Consulate of Uzbekistan in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Honorary Consulate of Uzbekistan in Hanoi instead ?

TAGS Uzbekistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uzbekistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uzbekistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.