April 19, 2021
embassy

Consulate of Uzbekistan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Uzbekistan in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Consulate of Uzbekistan in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Do you want to find the Honorary Consulate of Uzbekistan in Hanoi instead ?

Please note : There is NO Embassy of Uzbekistan in Hanoi. The nearest location of the Embassy of Uzbekistan from Vietnam : Embassy of Uzbekistan in Jakarta, Indonesia.

TAGS Uzbekistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uzbekistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uzbekistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Uzbekistan 🇺🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tashkent, Uzbekistan Address: Rashidov Str. 100 Tashkent 700084, Uzbekistan 🇺🇿 Telephone : (9987) 1134 0393 or 11344 541 or 1134 0393 Fax : (9987) 1120 6265 or 1120 6556 Email : dsqvntas@rol.