April 11, 2021
embassy

Honorary Consulate of Uzbekistan in Hanoi, Vietnam

Honorary Consulate of Uzbekistan in Hanoi City

  • Address : 22/9 Dao Tan street, Ngoc Khanh ward, Ba Dinh district, Hanoi city
  • Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 14:00
  • Phone : (024) 3766 5203
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : https://goo.gl/maps/69VYGmWEhHcHXZS19
TAGS Uzbekistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uzbekistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uzbekistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Uzbekistan 🇺🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tashkent, Uzbekistan Address: Rashidov Str. 100 Tashkent 700084, Uzbekistan 🇺🇿 Telephone : (9987) 1134 0393 or 11344 541 or 1134 0393 Fax : (9987) 1120 6265 or 1120 6556 Email : dsqvntas@rol.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Tashkent, Uzbekistan 🇺🇿 Address: Tashkent 700084 Sharaf Rashidov str., 100, Uzbekistan 🇺🇿 General line: (+998-71) 234-03-93 Direct line: +998-71-2358098 Fax: (+998-71) 120-62-65 Email: dsqvntas@rol.