March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : sp61 48A phố Trần Phú, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3726 4373 | tại Hà Nội : 3726 4373 | từ tỉnh thành khác : 024 3726 4373 | từ nước ngoài : 0084 24 3726 4373
  • Fax: (024) 3726 4374
  • Email: viemb@mofa.gov.sa
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/txtab9b4JCNRAoUr7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Saudi Arabia in Hanoi Address : 48A Tran Phu Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3726 4373 | in Hanoi : 3726 4373 | outside Hanoi : 024 3726 4373 | outside Vietnam : 0084 24 3726 4373 Fax: (024) 3726 4374 Email: viemb@mofa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Saudi Arabia 🇸🇦? Please see below for information of Vietnam Embassy in the kingdom of Saudi Arabia Address: Villa No. 23 Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Saudi Arabia 🇸🇦 Telephone: +966-1-4547887 ; +966 -1-4569756 Fax: +966-1-4548844 Email: vnemb.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Arabia Saudi 🇸🇦? Please see below for information of Vietnam embassy in Arabia Saudi 🇸🇦 Address: 49 Emir Abbu Al-Majeed, Al- Rayiial Area, Riyadh, Kingdom Of Saudi Arabia 🇸🇦 Telephone : (00-966-1) 491 1377 Fax : (00-966-1)493 9655 Email : vnemb.sa@mofa.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 🇸🇦 Address : Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 🇸🇦 Direct line: +966-1-4547887 or +966 -1-4569756 Fax: +966-1-4548844 Email: vnemb.sa@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ả-Rập-Xê-Út Địa chỉ: Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Điện thoại: 966 11 4547887; 4569756; 4942457 (+Ext) Fax: + 966 11 4548844 Email: vnemb.sa@mofa.