March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Ai Cập (Egypt) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Ai Cập (Egypt) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 63 phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 38294999 | 38294996 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax : (024) 38294997
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ZNUDCVCt5TX8vVzVA