March 4, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Albania Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Albania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Albania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Albania Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Albania Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉Địa chỉ Đại Sứ Quán Albania gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Albania tại Bắc Kinh – Trung Quốc

TAGS Albania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Albania are required to have a visa to enter Vietnam. There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Albania.

We would like to inform that Albania passport holders are required to obtain Vietnam visas before entering Vietnam. How to get Vietnam visa in Albania? There are 2 ways for you to get a Vietnam visa in Albania: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Albania 🇦🇱? There is currently no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Albania. Nevertheless, you can also apply for your Vietnam visa by contacting a Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in a neighbouring country.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Albania 🇦🇱. Options for citizens of Albania getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.