March 4, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Algeria Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Algeria Tại Thủ Đô Hà Nội

  • Địa chỉ : số 13 đường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3933 2151 | tại Hà Nội : 3933 2151 | từ tỉnh thành khác : 024 3933 2151| từ nước ngoài : 0084 24 3933 2151
  • Fax: (024) 3826 0830
  • Email: ambassade@amb-algerie.vn | consulaires@amb-algerie.vn | visas@amb-algerie.vn
  • Website : www.amb-algerie.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/iBM13YvQyPCa5jXB9
TAGS Algeria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Algeria are required visa for visiting Vietnam. For getting a visa to visit Vietnam, you are advised to see following options: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Algeria 🇩🇿? Please see below for information of Vietnam embassy in El Djazaïr, Algeria Address : 30, rue Chénoua, – Hydra – Alger (El Djazaïr) – Algérie 🇩🇿 Telephone : 00213 (0) 21 60 88 43, Fax : 00213 (0) 21 69 37 78 E-mail : sqvnalgerie@yahoo.com.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Algiers, the People’s Democratic Republic of Algeria 🇩🇿 Address: 30, Chénoua Street, Hydra, Algiers, Algeria 🇩🇿 Tel: (+213) 23 48 54 70 Fax: (+213) 23 48 54 67 E-mail: sqvnalgerie@yahoo.com.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Algeria 🇩🇿 Địa chỉ: 30, Phố Chenua, Hydra, Alger, Algerie 🇩🇿 Điện thoại: + 213 21 692752; + 213 21 69608843 Fax: + 213 21 693778 Email: sqvnalgerie@yahoo.com.