March 4, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Antigua and Barbuda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda Tại Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Antigua and Barbuda are required to have a visa to enter Vietnam. Please find below for options to get a visa for Vietnam for citizens of Antigua and Barbuda: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Antigua and Barbuda 🇦🇬. Options for citizens of Antigua and Barbuda getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.