March 4, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Azerbaijan Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Azerbaijan Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 6A đường Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3737 9011 | tại Hà Nội : 3737 9011 | từ tỉnh thành khác : 024 3737 9011 | từ nước ngoài : 0084 24 3737 9011
  • Fax : (024) 3737 9013
  • Email: hanoi@mission.mfa.gov.az | az.emb.hanoi@gmail.com
  • Facebook : https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Azerbaijan-in-the-Socialist-Republic-of-Vietnam-710440355676242/
  • Website : https://hanoi.mfa.gov.az/az
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DkRGnHmBSMgus65TA