March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Ba Lan (Poland) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Ba Lan (Poland) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 3 phố Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3845 2027 | tại Hà Nội : 3845 2027 | từ tỉnh thành khác : 024 3845 2027 | từ nước ngoài : 0084 24 3845 2027
  • Fax: (024) 3823 6914
  • Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  • Facebook : https://www.facebook.com/PolishEmbassyHanoi
  • Website : https://www.gov.pl/web/vietnam
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ZPFpdbSamSc7J2pY9
TAGS Ba Lan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ba lan 🇵🇱 Địa chỉ: Resorowa 36, 02 – 956 Warsaw 🇵🇱 Điện thoại: +48-22-6516098/50 Fax: +48-22-6516095 Email: vnemb.pl@mofa.