March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Cambodia Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Cambodia Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 71A phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3942 4788 | tại Hà Nội : 3942 4788 | từ tỉnh thành khác : 024 3942 4788| từ nước ngoài : 0084 24 3942 4788
  • Email: amemb.vnm@mfaic.gov.kh
  • Facebook : https://www.facebook.com/TheRoyalEmbassyOfCambodiaToVietnam
  • Bản đồ chỉ đường :  https://goo.gl/maps/Xce2i4oFQsyfzXGQ9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia 🇰🇭 Địa chỉ: Road N 03, Sangkat Svay Por, Battambang Province, Kingdom of Cambodia. 🇰🇭 Điện thoại: 688 88 67 Fax: 688 88 66 Email: consul.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sihanouk Ville, Campuchia 🇰🇭 Địa chỉ: 310 đường Ekareach, thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk 🇰🇭 Điện thoại: (00855) 34933669 Fax: (00855) 34933669 Email: tlsqsiha@gmail.com Website: http://vnconsulate-shihanoukville.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia 🇰🇭 Địa chỉ: 436 Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia 🇰🇭 Điện thoại: +855-23) 726-274/224 (số Cam-pu-chia) +84-4) 992 74 00 57/58/59/60 (số vệ tinh) Fax: (+855-23) -726-495 Email: ttcpc@mofa.