March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Chad Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Chad Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Chad vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Chad Tại Hà Nội.

TAGS Chad
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Chad are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Chad are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Chad 🇹🇩. Options for citizens of Chad getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.