March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Đông Timor (Timor-Leste) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Đông Timor (Timor-Leste) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 51 phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 6278 2972 | tại Hà Nội : 6278 2972 | từ tỉnh thành khác : 024 6278 2972 | từ nước ngoài : 0084 24 6278 2972
  • Fax: (024) 6278 2973
  • Email : embassy.tl.vn.es@gmail.com
  • Facebook : https://www.facebook.com/Timor-Leste-Embassy-in-Vietnam-373180036204834/
  • Website : http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/UoRUAWYveyoDiDkH7