March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Georgia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Georgia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Georgia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Georgia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Georgia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Georgia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Georgia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

You’ll need to accomplish an application form online when applying for the Vietnam e-visa. Make sure you have the following requirements: Valid email address where you will receive a copy of your e-visa.

Georgian citizens who have the Vietnam e-visa can use it to enter the country once only since it is a single-entry visa. This visa will allow them to stay in Vietnam for 30 days.

The steps involved in applying for the Vietnam e-visa for citizens of Georgia are pretty straightforward. Here’s how: Access the official website for the Vietnam e-visa application.

There is a series of documents that Georgian passport holders need to provide for the Vietnam e-visa. You need to provide all the important documentation and make sure they are true and original.

Citizens of Georgia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Georgia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Georgia 🇬🇪? In Georgia, there is no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy at the present. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Georgia 🇬🇪. Options for citizens of Georgia getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).