March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Kenya Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kenya Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kenya vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Kenya Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Kenya Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Kenya tại Bangkok, Thái Lan.

TAGS Kenya
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Kenya are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Kenya are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Kenya 🇰🇪? There is currently no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Kenya. Nevertheless, you can also apply for your Vietnam visa by contacting a Vietnam Embassy/Consulate in a neighbouring country.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Kenya 🇰🇪. Options for citizens of Kenya getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.