March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Kuwait Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Kuwait Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 10 đường Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 38 489 955 | 38 489 966 | 38 489 977 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax: (024) 38489988
  • Email: ktembvn@gmail.com | hanoi@mofa.gov.kw
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ryRazKavo4VP873g9