March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Kuwait Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Kuwait Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 10 đường Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 38 489 955 | 38 489 966 | 38 489 977 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax: (024) 38489988
  • Email: ktembvn@gmail.com | hanoi@mofa.gov.kw
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ryRazKavo4VP873g9
TAGS Kuwait
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Kuwait in Hanoi Address : 10 Le Hong Phong street, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam. Phone : 024-38 489 955 | 024-38 489 966 | 024-38 489 977 Fax: 024-38489988 Email: ktembvn@gmail.

Citizens of Kuwait are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Kuwait are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Kuwait 🇰🇼? Please see below information of Embassy of Vietnam in Kuwait Address: Jabriya (Al-Jābiriyah), Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 🇰🇼 Telephone: + 965-25311450 + 965-25351593 Fax: + 965-25351592 P.O.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the State of Kuwait 🇰🇼 Address: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 🇰🇼 Tel : + 965-25311450 – 25351593 Fax : + 965-25351592 E-mail : vnemb.kw@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Kuwait 🇰🇼 Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 🇰🇼 Điện thoại: (965) 25351593 ; 2531 1450 – 25359664 Fax: 25351592 Điện thoại ngoài giờ: (965) 25351593/25359664 E-mail : vnemb.kw@mofa.