March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Maldives Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Maldives Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Maldives vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Maldives Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Maldives Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Maldives tại New Delhi, Ấn Độ.

TAGS Maldives
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of the Maldives are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Maldives are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Maldives 🇲🇻? In Maldives, there is no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy at the present. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office of the Vietnam government, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Maldives 🇲🇻. Options for citizens of Maldives getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.