March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nepal vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Nepal tại Bangkok, Thái Lan.

TAGS Nepal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Nepal 🇳🇵? Would you please find below for the address, phone, email, website, map & working time of the consulate of Vietnam in Kathmandu – Nepal: Consulate Of Vietnam in Nepal Address: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu – Nepal Phone: +977-1-4002315 Mobile:+9779851245203 E-mail: info@vietnamconsulate.org.

Consulate Of Vietnam in the Federal Democratic Republic of Nepal 🇳🇵 Address: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu, Nepal 🇳🇵 Phone: +977-1-4002315 Mobile:+9779851245203 E-mail: info@vietnamconsulate.org.