March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Romania Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Romania Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 5 phố Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3734 1148 | tại Hà Nội : 3734 1148 | từ tỉnh thành khác : 024 3734 1148 | từ nước ngoài : 084 24 3734 1148
  • Fax: (024) 3843 0922
  • Email: hanoi@mae.ro
  • Website : https://hanoi.mae.ro
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/219y8KDyH3Qw1B3AA

Ghi chú của ĐSQ Romania :

  • Số điện thoại bộ phận thông dịch / biên dịch : (024) 3733 8331
  • Số điện thoại bộ phận Lãnh sự dành cho công dân Romania : (024) 3737 9180
  • Số điện thoại khẩn cấp : 032 850 9700
  • Email bộ phận Lãnh sự : hanoi.consul@mae.ro | Fax: (024)  3843 0922
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Romania 🇷🇴 Địa chỉ: 35 C.A Rosetti, sector 2, Bucharest, Romania 🇷🇴 Điện thoại: + 40 21.