March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Thổ Nhỉ Kỳ (Turkey) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Thổ Nhỉ Kỳ (Turkey) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : tầng 14, toà nhà Hanoi Central Office, số 44B phố Lý Thường Kiệt, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3822 2460 | tại Hà Nội : 3822 2460 | từ tỉnh thành khác : 024 3822 2460 | từ nước ngoài : 0084 24 3822 2460
  • Fax : (024) 3822 2458
  • Email : embassy.hanoi@mfa.gov.tr
  • Website : http://hanoi.emb.mfa.gov.tr
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/WEZqFjZpE7pxoAfd9