March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 25 đường Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3845 3008 | tại Hà Nội : 3845 3008 | từ tỉnh thành khác : 024 3845 3008 | từ nước ngoài : 0084 24 3845 3008
  • Fax : (024) 3823 1221
  • Email : dprkemb.hanoi@gmail.com
  • Map : https://goo.gl/maps/YGfys4JKHC4Xmi3J9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Korea (North) in Hanoi Address : 25 Cao Ba Quat Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3845 3008 | in Hanoi : 3845 3008 | outside Hanoi : 024 3845 3008 |  outside Hanoi : 0084 24 3845 3008 Fax : 024 3823 1221 Email : dprkemb.hanoi@gmail.

Citizens of North Korea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of North Korea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Korea (North) 🇰🇵? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Pyongyang, North Korea Address: No 07, Munsu Street, Pyongyang, North Korea 🇰🇵 Telephone: 00-84- (0) 99-274-0044 (Off-work: 00-850-191-2500-156) Fax No: 00-84- (0) 99-274-0039 Switchboard: 00-84 (0) 99-274-0031/32/33/34/35/36/37/38 Email: vnembassydprk@mofa.gov.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Pyongyang, North Korea (DPRK) 🇰🇵 Address : 7 Munsu Str.Pyongyang, Democratic People Republic of Korea (DPRK) 🇰🇵 General line: 00-84-(0)99-274-044; Fax: 00-84-(0)99-274-0039 Email: vnembassydprk@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên 🇰🇵 Địa chỉ: 7 Munsu Str. Pyongyang 🇰🇵 Điện thoại: 00-84-(0)99-274-0042 Tổng đài: 00-84-(0)99-274-0031/32/33/34/35/36/37/38 Fax: 00-84-(0)99-274-0039 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0085-191-2500-156 Email: vnembassydprk@mofa.