March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Ukraine Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Ukraine Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 06 đường Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3734  4492 | tại Hà Nội : 3734  4492 | từ tỉnh thành khác : 024 3734  4492 | từ nước ngoài : 0084 24 3734  4492
  • Fax: (024) 3734 4497
  • Email: emb_vn@mfa.gov.ua
  • Facebook : https://www.facebook.com/UKRinVNM
  • Website : https://vietnam.mfa.gov.ua
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/4V4TT7HK7CymErRFA
TAGS Ukraine
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Ukraine in Hanoi Address: 06 Le Hong Phong Street, Ba Binh District, Hanoi City, Vietnam Phone: (024) 37-34-44-92 | in Hanoi : 37-34-44-92 | outside Hanoi : 024  37-34-44-92 | outside Vietnam : 0084 24 37-34-44-92 Fax: (024) 37-34-44-97 Email: emb_vn@mfa.gov.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Ukraine 🇺🇦? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Ukraine ПОСОЛЬСТВО С.Р.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Kyiv, Ukraine 🇺🇦 Address:  51 Tovarna Str. 01103 Kyiv, Ukraine 🇺🇦 Telephone (+380) 44 284-5740 or (+380) 44 284 5542 Fax: (+380) 44 284 5542 Email: vnemb.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ucraina 🇺🇦 Địa chỉ: 51A Tovarna, Kiev, Ucraina 🇺🇦 Điện thoại: +38 (044) 284 5542 Fax: +38 (044) 284 5740 Email: vnemb.uz@mofa.