March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Venezuela Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Venezuela Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 675 đường Lạc Long Quân, D6B-01 khu Vườn Đào, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3759 2788 | tại Hà Nội : 3759 2788 | từ tỉnh thành khác : 024 3759 2788 | từ nước ngoài : 0084 24 3759 2788
  • Email : embavenezhanoiv@gmail.com
  • Facebook : https://www.facebook.com/EmbavenezVietnam
  • Website : http://vietnam.embajada.gob.ve
  • Bản đồ chỉ đường :  https://goo.gl/maps/FrzyWa23gVtzNDP27
TAGS Venezuela
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Venezuela in Hanoi Address: 675 Lac Long Quan Street, D6B-01 Vuon Dao Compound, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3759 2788 | in Hanoi : 3759 2788 | outside Hanoi : 024 3759 2788 | outside Vietnam : 0084 24 3759 2788 Email : embavenezhanoiv@gmail.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam at the Bolivarian Republic of Venezuela 🇻🇪 Address: 9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes, Venezuela 🇻🇪 Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela Tel: +58 212 6357402 Fax: +58 212 2647324 E-Mail: embavive@yahoo.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Venezuela 🇻🇪 Địa chỉ: Qta EL Cigaral, 6ta Avenida entre la 8va y 9na Transversal de Altamira, Chacao 106-025 D.F.

Vietnam is one of the most popular destinations, which is on the list of every traveler. The Vietnamese government launched the e-visa program with an intention to simplify the visa process.