March 19, 2021
immigration

Justice Department in Hung Yen

Justice Department in Hung Yen province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Tư Pháp Hưng Yên
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Hưng Yên Địa chỉ: Số 19 đường An Vũ – Phường Hiến Nam – Thành phố Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3551 295 Email : sotuphap@hungyen.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : 0692.

Hung Yen CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hung Yen Province (Hung Yen CDC) Address : Hải Thượng Lãn Ông street, An Tảo ward, Hung Yen city, Hung Yen Province. Phone : 0221.

VNVC Hung Yen: Address : 601 Nguyen Van Linh street, An Tao ward, Hung Yen city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Hung Yen for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Hung Yen city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hung Yen Immigration Office Address : 45 Hai Thuong Lan Ong street, Hien Nam ward, Hung Yen city. Phone : 0692.