March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hưng Yên 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ : số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại : 0692.849.003

Fax : 0221.3863482

Website : https://hungyen.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/9Avq5sbCCsGUDv276

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hưng Yên sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Hung Yen CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hung Yen Province (Hung Yen CDC) Address : Hải Thượng Lãn Ông street, An Tảo ward, Hung Yen city, Hung Yen Province. Phone : 0221.

VNVC Hung Yen: Address : 601 Nguyen Van Linh street, An Tao ward, Hung Yen city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Hung Yen for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Hung Yen city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hung Yen Immigration Office Address : 45 Hai Thuong Lan Ong street, Hien Nam ward, Hung Yen city. Phone : 0692.