The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Hung Yen, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8901S – Di Su – My Hao – Hung Yen Location : national highway 5, Di Su commune,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hưng Yên, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8901S – Mỹ Hào – Hưng Yên Địa chỉ : quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh

Education and Training Department of Hung Yen Province Address : 603 Nguyen Van Linh Street, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 797 Fax : N/A Email : vanphong.sohungyen@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : Số 603 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 797 Fax : N/A Email : vanphong.sohungyen@moet.

Construction Department of Hung Yen Province Address : 685 Nguyen Van Linh Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 589 Fax : (0221) 3865 538 Email : soxd@hungyen.gov.

Sở Xây Dựng Hưng Yên
May 31, 2021 · TAGS Hung Yen

Sở Xây Dựng tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 685 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 589 Fax : (0221) 3865 538 Email : soxd@hungyen.gov.

Hung Yen Health Department
May 26, 2021 · TAGS Hung Yen

Health Department Of Hung Yen Province Address : Hai Thuong Lan Ong Street, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 658 Fax : (0221) 3556 268 Email : vanphong.soyt@hungyen.

Sở Y Tế Hưng Yên
May 24, 2021 · TAGS Hung Yen

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 658 Fax : (0221) 3556 268 Email : vanphong.soyt@hungyen.

Transportation Department of Hung Yen Province Address : Quang Trung Street, Hien Nam Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province. Phone : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

1 2 3