June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Hung Yen

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Hung Yen, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8901S – Di Su – My Hao – Hung Yen

 • Location : national highway 5, Di Su commune, My Hao district, Hung Yen province
 • Phone : (0221) 3944 051
 • Fax : (0221) 3943 739
 • Email : tt8901s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/QB7UWj8L7k4iaEAq6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8902S – Bao Khe – Hung Yen

 • Location : Tien Thang village, Bao Khe commune, Hung Yen city, Hung Yen province
 • Phone : (0221) 3824 523
 • Fax : (0221) 3824 524
 • Email : tt8901s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/doKAeozGNnH6nWxt7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8904D – Van Giang – Hung Yen

 • Location : Lai Oc village, Long Hung commune, Van Giang town, Van Giang district, Hung Yen province
 • Phone : (0221) 3939 868 | 0915 351 986
 • Fax : N/A
 • Email : tt8901s@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/dk8904d/
 • Website : N/A
 • Google map : https://g.page/TTDK8904D?share

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8905D – Yen My – Hung Yen

 • Location : Nghia Trang village, Yen My town, Yen My district, Hung Yen province
 • Phone : (0221) 3962 222 | 0988 759 898
 • Fax : N/A
 • Email : trungtam8905d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/PFvyLsQ2YQJ2YqLi8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8906D – Kim Dong – Hung Yen

 • Location : Truc Cau village, Nghia Dan commune, Kim Dong district, Hung Yen province
 • Phone : (0221) 3900 681
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/fTBXWp27BNGQQJ6r5
TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Hung Yen Province Address : 603 Nguyen Van Linh Street, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 797 Fax : N/A Email : vanphong.sohungyen@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : Số 603 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 797 Fax : N/A Email : vanphong.sohungyen@moet.

Construction Department of Hung Yen Province Address : 685 Nguyen Van Linh Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 589 Fax : (0221) 3865 538 Email : soxd@hungyen.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 685 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 589 Fax : (0221) 3865 538 Email : soxd@hungyen.gov.

Health Department Of Hung Yen Province Address : Hai Thuong Lan Ong Street, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 658 Fax : (0221) 3556 268 Email : vanphong.soyt@hungyen.

Sở Y Tế Hưng Yên
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 658 Fax : (0221) 3556 268 Email : vanphong.soyt@hungyen.

Transportation Department of Hung Yen Province Address : Quang Trung Street, Hien Nam Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province. Phone : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.