June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Hung Yen

Education and Training Department of Hung Yen Province

  • Address : 603 Nguyen Van Linh Street, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
  • Phone : (0221) 3863 797
  • Fax : N/A
  • Email : vanphong.sohungyen@moet.edu.vn
  • Website : http://hungyen.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/HAEASbpJrBqyhqiQ7
TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : Số 603 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 797 Fax : N/A Email : vanphong.sohungyen@moet.

Construction Department of Hung Yen Province Address : 685 Nguyen Van Linh Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 589 Fax : (0221) 3865 538 Email : soxd@hungyen.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 685 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 589 Fax : (0221) 3865 538 Email : soxd@hungyen.gov.

Health Department Of Hung Yen Province Address : Hai Thuong Lan Ong Street, An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province Phone : (0221) 3863 658 Fax : (0221) 3556 268 Email : vanphong.soyt@hungyen.

Sở Y Tế Hưng Yên
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 658 Fax : (0221) 3556 268 Email : vanphong.soyt@hungyen.

Transportation Department of Hung Yen Province Address : Quang Trung Street, Hien Nam Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province. Phone : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hung Yen province Address : 533 Nguyen Van Linh street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 531 Email : vanphong.sld@hungyen.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 533 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 531 Email : vanphong.