April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hung Yen

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hung Yen province

  • Address : 533 Nguyen Van Linh street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province
  • Phone : (0221) 3863 531
  • Email : vanphong.sld@hungyen.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.hungyen.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/ASgF5t89fjRntswKA

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 533 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 531 Email : vanphong.

Department of Planning & Investment in Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Hung Yen province ▹ Business Registration Office in Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 929 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Center for Investment Promotion and Enterprise Support of Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3524 666 Fax : (0221) 3525 999 Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Tỉnh Hưng Yên ▹ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3524 666 Fax : (0221) 3525 999 Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.

Tỉnh Hưng Yên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại : (0221) 3863 929 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Hung Yen province Address : 19 An Vu street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province. Phone : (0221) 3551 295 Email : sotuphap@hungyen.

Sở Tư Pháp Hưng Yên
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Hưng Yên Địa chỉ: Số 19 đường An Vũ – Phường Hiến Nam – Thành phố Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3551 295 Email : sotuphap@hungyen.